Ogłoszenie : Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Publicznego ”Mądra Sowa” w Konarzewie w roku 2021

Ogłoszenie nr 611877-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.  : Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Publicznego ”Mądra Sowa” w Konarzewie w roku 2020

Załączniki : 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy

ZP400PodgladOpublikowanego

Skip to content