Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym ,,Mądra Sowa” w Konarzewie

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym,, Mądra Sowa” w Konarzewie

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

Ramowy rozkład dnia na rok szkolny 2023/2024
w oddziałach


Czas pracy przedszkola: 6.45 – 17.00

Oddział I – ELFY – czynny jest od godz. 6.45 – 16.45
Oddział II – ODKRYWCY – czynny jest od godz. 7.00 – 17.00

Oddział III – MISIE – czynny jest od godz. 6.45- 16.45

Oddział IV- ŚWIETLIKI- czynny jest od godz. 7.00 – 17.00

Oddział V- SÓWKI -czynny jest od godz. 7.00- 17.00

 

 

 

6.45- 8.30: Schodzenie się dzieci w sali. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.
Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa. Prace porządkowo – gospodarcze. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp. Zabawy integracyjne, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.

Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

8.30- 9.00: Śniadanie

10.30- 10.40 II Śniadanie

9.00 – 9.15: Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.15 – 12.00: Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
12.00 – 12.30 : Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.30- 13.00 : Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
13.00 – 13.15 : Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do odpoczynku- relaksacji – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
13.00 – 14.00: Odpoczynek . Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych. Zajęcia dodatkowe. Czynności samoobsługowe.
14.00 – 14.30: Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00: Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
15.00 – 16.45: Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

6.45 – 8.30: Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; w tym związane z czytaniem, liczeniem i pisaniem (dzieci starsze). Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Praca z książką – pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych.  Prace porządkowo – gospodarcze.
Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.
 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
8.30 – 9.00: Śniadanie.

10.30- 10.40 II Śniadanie

Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00 – 9.15: Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.15 – 12.15: Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
12.15 – 12.30 : Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.30 – 13.00: Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżuru.
13.00 – 13.15 : Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.
13.15 – 13.45 : Relaksacja, odpoczynek. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.
13.45 – 14.15: Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
14.15 – 14.30: Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00: Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
15.00- 16:45 : Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

7:00 – 8.30: Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; w tym związane z czytaniem, liczeniem i pisaniem (dzieci starsze). Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Praca z książką – pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych.  Prace porządkowo – gospodarcze.
Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.
 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
8.30 – 9.00: Śniadanie.

10.30- 10.40 II Śniadanie

Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00 – 9.15: Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.15 – 12.15: Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
12.15 – 12.30 : Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.30 – 13.00: Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżuru.
13.00 – 13.15 : Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.
13.15 – 13.45 : Relaksacja, odpoczynek. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.
13.45 – 14.15: Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
14.15 – 14.30: Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00: Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
15.00- 17:00 : Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

7.00- 8.30: Schodzenie się dzieci w sali. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.
Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa. Prace porządkowo – gospodarcze. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp. Zabawy integracyjne, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

8.30- 9.00: Śniadanie

10.30- 10.40 II Śniadanie

9.00 – 9.15: Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.15 – 12.15: Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
12.15 – 12.30: Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.30 – 13.00 : Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
13.00- 13:15 : Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do odpoczynku- relaksacji – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
13.15 – 14.00: Odpoczynek . Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych. Zajęcia dodatkowe. Czynności samoobsługowe.
14.00 – 14.30: Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00: Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.00 – 17.00: Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

7.00 – 8.30: Zabawy samodzielne wg zainteresowań dzieci. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; w tym związane z czytaniem, liczeniem i pisaniem (dzieci starsze). Praca z książką – pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.

8.30 – 9.00: Śniadanie

10.30- 10.40 II Śniadanie

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole, spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00 – 9.15: Czynności samoobsługowe i higieniczne.
9.15 – 12.15: Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
12.15- 12:30 : Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.30 – 13.00 : Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów na jadalni.
13.- 13.15 : Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.
13.15 – 13.30: Relaksacja, odpoczynek. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.
13.30 – 14.15: Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Czynności porządkowe.
14.15 – 14.30: Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00: Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.00 – 17.00 : Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Skip to content