Rada rodziców

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców, w roku szkolnym 2018/2019,

składka na Radę Rodziców wynosi 100 PLN.

Prosimy o wpłaty na konto do końca grudnia 2018 roku:

73 9043 1012 3012 0064 8749 0001

Istnieje możliwość wpłaty w dowolnych dwóch ratach (prosimy zaznaczyć w tytule przelewu).

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Rodzice posiadający większą liczbę dzieci w placówce płacą tylko za jedno dziecko.

Dokładane informacje finansowe (ogólny stan konta, wydatki) będą publikowane w zakładce Rada Rodziców, po zalogowaniu się na swoje konto, na stronie Przedszkola (link będzie dostępny w bocznym menu) lub na tablicy ogłoszeń.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Anna Frąckowiak – przewodnicząca

Ewa Gramacka – sekretarz

Ewelina Michalska- skarbnik

Bożena Synoradzka- członek komisji rewizyjnej

Karol Tyma

Krzysztof Operacz

Kontakt : rr.przedszkolekonarzewo@onet.pl