Rada rodziców

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców, w roku szkolnym 2023/2024,

składka na Radę Rodziców wynosi 100 PLN/ dziecko
 
Prosimy o wpłaty na konto do 30 listopada 2023 roku:
 
73 9043 1012 3012 0064 8749 0001
 
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.
Rodzice posiadający większą liczbę dzieci w placówce płacą za każde dziecko osobno.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej, prosimy o kontakt mailowy: rr.konarzewo@gmail.com.
 
sprawozdanie Rad Rodziców za rok 2022/2023
 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Karolina Chmiel-Piórkowska
 
Sekretarz – Kinga Chmielowiec 
 
Skarbnik – Anna Jakuszkowiak 
Judyta Więcławska
 
Marta Głuszak
 
Aneta Jabłońska
 
Joanna Kurowska
 
Mateusz Kuzimski
 
Michał Mikuła
 
Łukasz Gruszczyński

Kontakt : rr.konarzewo@gmail.com

Skip to content