KONKURS PLASTYCZNY

240_F_73798165_UozSJvjs1NaQGHN3n9klSDKrnUxFXPTr

 

KONKURS

W związku ze zbliżającym się dniem nadania nazwy naszemu Przedszkolu „Mądra Sowa”, ogłaszamy konkurs plastyczny.

Zadaniem jest wykonanie SOWY, forma może być dowolna: płaska, przestrzenna.

W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci, uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Konarzewie (przy pomocy rodziców).

Termin składania prac 07.03.2016- 18.03.2016.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 21.03.2016 podczas zajęć otwartych dla rodziców.

Liczymy na oryginalne pomysły.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 

 

Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu plastycznego „Sowa”

 

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel grupy Misiów Katarzyna Kuźlak.
 2. Konkurs rozpoczyna się 07.03.2016 r. i trwać będzie do 18.03.2016 r.
 3. Temat pracy konkursowej: „Sowa”.
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci z pomocą rodziców, uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Konarzewie.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej lub płaskiej.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi przez dzieci, przy pomocy rodziców.
 3. Każde dziecko może wykonać maksymalnie jedną pracę konkursową.
 4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 5. Każda praca musi być opatrzona w imię i nazwisko.
 6. Prace należy składać do 18.03.2016r. w przedszkolu.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac to: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 21.03.2016 podczas „Powitania Wiosny” w naszym Przedszkolu.
 4. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast wyłonieni zwycięzcy prac otrzymają nagrody.

 

PRACE ZGŁOSZONE DO KONKURSU, NIE BĘDĄ ZWRACANE.

 

 

Skip to content