Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dopiewo będzie prowadzona od 2 marca 2015 roku z wykorzystaniem elektronicznego systemu NABÓR 2015 pod adresem:

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać 3 placówki szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

  • przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy)
  • za wszelkie braki w złożonej dokumentacji odpowiadają rodzice/opiekunowie

Szczegółowe informacje w załączonym pliku zasady_rekrutacji.pdf oraz na stronie https://nabor.pcss.pl/dopiewo

Skip to content