Informacje o przedszkolu

Godziny otwarcia placówki: 6.45–17.00

Prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30.

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub w danym dniu do godz. 8.00.

Płatności za korzystanie z przedszkola

 Odpłatność za przedszkole reguluje uchwała Rady Gminy Dopiewo nr IX/97/15 z dnia 29.06.2015 r w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo, zwanej dalej uchwałą nr IX/97/15 zmieniona uchwałą Rady Gminy nr XXVI/355/17 z dnia 30 stycznia 2017r  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo, zwanej dalej uchwałą nr XXVI/355/17 r.  i naliczana jest wg zadeklarowanych  godzin i wynosi 1 zł za każdą godzinę przekraczającą podstawę programową i Zarządzeniem nr I/31/08/2018 r dyrektora Przedszkola Publicznego ,,Mądra Sowa” w Konarzewie w sprawie  ustalenia zasad korzystania z wyżywienia w przedszkolu . Dzieci z rocznika 2012 są zwolnione z opłaty stałej. Karta dużej rodziny ( do wglądu w sekretariacie przedszkola)  uprawnia do uzyskania zniżek z tytułu odpłatności z opłaty stałej.

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, który jest realizowany od godz. 8.00 do godz. 13.00.
 2. Odpłatność za żywienie wynosi 12 zł za dzień od dnia 01.09.2018 r.
 3. Za brak płatności w terminie naliczane są odsetki ustawowe. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Przedszkola.
 4. Zaległość wynikająca z rozliczenia miesięcznego przekraczająca 14 dni skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 5. Płatności przygotowywane są przez Panią Martę (sekretarka) na podstawie zadeklarowanych godzin i odpisów przygotowanych przez nauczycieli grupy. Sekretariat jest czynny w godz. 8.00 – 12.00.
 1. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Przedszkola:

SBL Dopiewo 77 9043 1012 2012 0057 3474 0001

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka,  miesiąc, za który wpłata

tytuł wpłaty: wyżywienie/W/ … zł,  pobyt/P/ … zł.

Personel przedszkola:

Dyrektor Przedszkola – mgr Magdalena Walich- Oczujda

Sekretariat – Marta Dorna

Grupa – Smerfy

 • Sylwia Kmiecik
 • Pomoc nauczyciela –Julita Wojtasz

Grupa – Piraci

 • mgr Milena Marciniak
 • mgr Monika Rajewicz
 • pomoc nauczyciela- Monika Łaszczewska

Grupa – Elfy

 • mgr Zuzanna Szaj
 • mgr Marta Wasiniewska
 • Pomoc nauczyciela- Monika Różewska

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

 1. angielski– 2 x w tygodniu- mgr Malwina Tomkowiak

zajęcia muzyczne- 1 x w tygodniu- mgr Przemysław Urbaniak

rytmika- 1 x w tygodniu- mgr Przemysław Urbaniak

religia- 1 x w tygodniu-  mgr Grzegorz Musielak

Dzieci objęte są pomocą logopedyczną-  mgr Zuzanna Szaj, mgr Marta Wasiniewska

Jeśli chcielibyście Państwo aby Wasze dzieci uczestniczyły w innych zajęciach dodatkowych (płatnych- po godz. 13.00) jesteśmy otwarci na propozycje.

 Jak kontaktować się z przedszkolem?

Numer telefonu stacjonarnego: – sekretariat, dyrektor -61 415 74 77

Numer telefonu komórkowego-  sale, nauczycielki -531 786 939, 

Nasze przedszkole posiada swoją stronę internetową, jesteśmy również na Facebooku. Tu możecie Państwo zobaczyć codzienność placówki – różnorodne zabawy, zajęcia, uroczystości, w których aktywnie uczestniczą dzieci i które stymulują ich rozwój                                  i wzbogacają doświadczenia. Na stronie umieszczone zostały również dokumenty tj. Statut                  i Koncepcja pracy (Rodzice mogą wnosić propozycje do modyfikacji koncepcji), program nauczania, szczegółowa rozpiska tygodniowa grup. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.przedszkolekonarzewo.pl i polubienia nas na Facebooku :

Przedszkole ,, Mądra Sowa „ w Konarzewie

Adres e-mail, na który możecie Państwo wysyłać pytania dotyczące funkcjonowania placówki i opieki nad dziećmi: przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl

Rada Rodziców

 Rada Rodziców i wyprawka – ustalenie kwot należy do kompetencji rodziców oraz Rady Rodziców. Składka na rok 2018/19 zostanie ustalona przez Radę Rodziców i podana do wiadomości rodziców.  Ustalona kwota składki na RR w przedszkolu wraca do dziecka w postaci np.: prezentów, teatrzyków, konkursów, imprez, nagród itp. Przeznaczenie składki ustala Rada, czyli wybrani przez Państwa przedstawiciele. Wyprawkę ustala nauczyciel z Rodzicami, zgodnie z zapotrzebowaniem dzieci i kierunkiem pracy.

 Rodzice upoważniają do odbioru z przedszkola wybrane osoby, za które przyjmują pełną odpowiedzialność. Upoważnione osoby zobowiązane są do posiadania dowodu osobistego przy sobie.

Skip to content