Ulotka dla rodziców – październik 2017

Kształtowanie pewności siebie u dzieci – wskazówki
Pewność siebie to świadomość własnej wartości, na którą wpływa zarówno samoocena oraz informacje płynące z otoczenia. Osobami, które wpływają na kształtowanie pewności siebie u dziecka są osoby z jego najbliższego środowiska, czyli najczęściej rodzice.
Drogi Rodzicu!
• Zachęcaj dziecko do podejmowania prób
• Chwal jego postępy, starania i zaangażowanie
• Unikaj krytyki dziecka, zwłaszcza w obecności innych
• Unikaj zaniżania wymagań nawet, jak obawiasz się porażki dziecka
• Unikaj zawyżania wymagać wobec dziecka
• Staraj się unikać wyręczania dziecka w czynnościach
• Nagradzaj za doprowadzenie zadania do końca
• Słuchaj dziecka
• Poświęć mu czas i uwagę, by czuło się ważne i kochane
• Staraj się używać komunikatów bez negatywnego zabarwienia (bez nie”)
• Dawaj dziecku prawo do popełniana błędów, by mogło czerpać z nich naukę
• Ucz dziecko przegrywać, pokazuj, że nie zawsze odnosi się same sukcesy
• Pozwalaj na samodzielność, aby rozwijać poczucie sprawstwa dziecka

(oprac. A. Batura-Mańka)

Skip to content