Ulotka dla Rodziców – luty 2018

Ulotka dla rodziców – luty 2018
Podstawowe potrzeby każdego dziecka – omówienie
Drogi Rodzicu! Oto najważniejsze potrzeby Twojego dziecka:
• Potrzeby fizjologiczne
Zapewnienie dziecku prawidłowego odżywiania, adekwatnego ubioru,
Odpowiedniej ilości snu oraz warunków materialnych i bytowych.
Spełnianie potrzeb fizjologicznych dziecka stanowi podstawę innych potrzeb.
• Potrzeba bezpieczeństwa
To nie tylko ochrona dziecka przez zagrożeniami ze świata zewnętrznego,
ale również respektowanie przez rodzica praw dziecka, ustalanie reguł zrozumiałych dla dziecka, wytyczanie granic z szacunkiem oraz przestrzeganie rytmu dnia i zapewnienie opieki, która będzie adekwatna do sytuacji.
• Potrzeba przynależności
Potrzeba ta budowana jest poprzez okazywanie uczuć dziecku, wspólne spędzanie czasu w rodzinie, budowanie dobrych relacji, akceptacji dziecka takim, jakim jest jak również dawaniu dziecku prostych zadań, obowiązków domowych.
Potrzeba szacunku
Na tę potrzebę składa się wiele elementów m.in. aktywne słuchanie dziecka
(okazywanie mu zainteresowania, poświęcenie mu czasu), pomoc przy rozwiązywaniu trudności poprzez spokojną rozmowę, docenianie wysiłków dziecka i podejmowanych
przez niego prób (nie liczy się sam efekt, ale chęci dziecka) oraz dawanie dziecku prawa do popełniania błędów i uczeniu się na nich (bez zbędnej krytyki ze strony rodzica)
• Potrzeba samorealizacji
Przyzwolenie rodzica na decydowanie przez dziecko o samym sobie (np. podczas zabawy, nawiązywania przyjaźni, działań plastycznych). Rodzic wspiera tę potrzebę poprzez zachęcanie dziecka do poznawania świata oraz eksperymentowania. Potrzeba ta jest ściśle związana z samodzielnością
(oprac. A. Batura-Mańka)

Skip to content