Rekrutacja uzupełniająca informacje

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Dopiewo

Pierwsza część postępowania rekrutacyjnego została zakończona i 08 maja br. komisje rekrutacyjne każdego z przedszkoli publicznych podały do publicznej widomości listę kandydatów przyjętych do poszczególnych placówek.

Ze względu na fakt, że nie wszyscy chętni zostali przyjęci do placówek przedszkolnych z dniem 17 maja br. zostanie  uruchomiony proces rekrutacji uzupełniającej. Harmonogram działań tego trybu rekrutacji przedstawia się następująco:

l.p. Rodzaj czynności data
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 17.05.2017 – 31.05.2017
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola. 1.06.2017 – 3.06.2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 05.06.2017r. godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 12.06.2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13.06.2017r.

Rodzice będą mieli czas do 31 maja br. żeby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona na wolne miejsca w następujących przedszkolach:

 

Nazwa placówki Liczba wolnych miejsc
Przedszkole Bajkowa Wyspa w Palędziu 1
Przedszkole Diamentowa Kraina w Skórzewie 10
Przedszkole Iskierki w Skórzewie 33
Przedszkole Kolorowa Wyspa w Skórzewie 10
Przedszkole Mali Odkrywcy w Dąbrówce 2
Przedszkole w ZSP im. Jana Brzechwy w Dopiewie 60
Przedszkole w ZSP w Więckowicach 14
RAZEM 130
Skip to content