Rekrutacja

UWAGA !

 Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest tożsama z listą przyjętych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do wypełnienia wg wzoru oświadczenia woli i dostarczenia jej do dnia 22.05.2015r. do Przedszkola Publicznego w Konarzewie. Oświadczenie stanowi podstawę do dalszej rekrutacji dziecka. Nie dostarczenie oświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Konarzewie.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona w holu przedszkola w dniu 25.05.2015r. o godz. 12:00.

wzór oświadczenia:      OSWIADCZENIE_WOLI_PRZYJECIA_DZIECKA (1)

Skip to content