Rekrutacja

Uwaga ! Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego ,, Mądra Sowa” w Konarzewie  , przypominam iż termin pisemnego potwierdzenia przez rodziców woli uczęszczania do placówki mija 12.04.2019 r. Bez potwierdzenia woli dzieci nie zostaną przyjęte do przedszkola. Potwierdzenie woli można pobrać ze strony internetowej przedszkola –w zakładce rekrutacja lub w placówce.

Skip to content