Rekrutacja 2016/17

Uwaga rodzice ! 25 marca o godz. 12.00 zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – lista zostanie wywieszona w holu przedszkola na gazetce. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do podpisania   ,,Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w dn. od. 29.03 do 11.04. 2016 .Podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia składamy w sekretariacie przedszkola.

OSWIADCZENIE_WOLI_PRZYJECIA_DZIECKA 

Skip to content