Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli

UWAGA- RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W związku z wprowadzaniem reformy oświaty informujemy, że rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną podane, zgodnie z obowiązującymi zmienionymi przepisami,  najpóźniej 15 kwietnia 2017r.

Jednocześnie informujemy, że 30 stycznia br. Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. Treść uchwały znajduje się na stronie Gminy Dopiewo:

https://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9692

Skip to content