Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Publicznego ”Mądra Sowa” w Konarzewie w roku 2022

Terminy i ustawienia postępowania

  1. Etap składania ofert

Termin składania ofert

25.11.2021 12:00

Termin otwarcia złożonych ofert

25.11.2021 12:15

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae8d6fc3-2373-4521-92e2-ac18e43c5531

SWZ

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. warunków udziału

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Skip to content