Pomoc Ukrainie

POMOC UKRAINIE
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie w porozumieniu z Konsulem Honorowym Ukrainy w Poznaniu Panem Witoldem Horowskim i Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Polska-Ukraina”, na podstawie Decyzji 72/2014 i 101/2014 Ministra Administracji i Cyfryzacji o pozwoleniu na zbiórkę publiczną, zaprasza do złożenia dobrowolnych datków dla potrzebujących z Ukrainy.
Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Dopiewo oraz Proboszczowie naszych parafii wyrazili gotowość wsparcia w tym działaniu. Zbiórka odbędzie się w dniach od 17 listopada do 18 grudnia 2014 r. w szkołach oraz przy kościołach .
Celem zbiórki jest pomoc szpitalowi we Lwowie i będzie przeznaczona na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Nasze Przedszkole włączyło się akcję pomocy dla Ukrainy, w holu przedszkola znajduje się puszka, do której można wrzucać datki

Skip to content