MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „Najpiękniejsze wiersze o dzieciach”

Informujemy, że dnia 05.04.2018r. o godz. 10:00 w Publicznym Przedszkolu „Mądra Sowa” w Konarzewie odbędzie się Konkurs Recytatorski „Najpiękniejsze wiersze o dzieciach”, do którego zapraszamy dzieci z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych z gminy Dopiewo.

I. Cele konkursu:
1. Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.
2. Wspieranie działań twórczych dzieci.
3. Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.
4. Popularyzacja polskiej poezji dziecięcej.

II. Regulamin
1. Organizator konkursu:
Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie
2. Warunki uczestnictwa:
2.1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich.
2.2. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwoje dzieci.
2.3. Bohaterem prezentowanego utworu (wiersza) powinno być dziecko (np. Zosia-Samosia, Leń, Stefek Burczymucha, Skarżypyta, O Fabianie itp.)
2.4. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na załączonej Karcie w terminie do 23.03.2018r.
2.6. Opiekun uczestników konkursu zobowiązany jest dostarczyć komisji tekst utworu do 29.03.2018r.
2.7. Kartę zgłoszeniową oraz tekst utworu należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie lub przesłać drogą mailową na adres: przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl
2.8. Transport uczestników zapewniają placówki delegujące

3. Jury:
3.1. Komisję konkursową powołuje organizator
Decyzja komisji jest niepodważalna

4. Kryteria oceny:
4.1. Recytację oceni komisja stosując skalę 1-5punktów.
4.2. Na ocenę recytacji będą miały wpływ następujące elementy:
-artykulacja (czysta, wyraźna wymowa)
-dykcja i interpretacja tekstu
-znajomość tekstu
– zgodność doboru treści utworu z tematem konkursu
-ogólny wyraz artystyczny

5. Nagrody:

5.1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów.
5.2. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie.
5.3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
5.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Marta Wasiniewska, Milena Marciniak, Aleksandra Batura- Mańka

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Skip to content