KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie na PALMĘ WIELKANOCNĄ!

Poniżej znajduje się regulamin konkursu

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców

„Palma Wielkanocna”

 

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele z grupy Misie.
 2. Konkurs rozpoczyna się 27.03.2017 r. i trwać będzie do 05.04.2017 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Palma Wielkanocna”
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci z rodzicami, uczęszczające do naszej placówki.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej lub płaskiej
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi przez dzieci przy pomocy rodziców.
 3. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 4. Każda praca musi być opatrzona danymi: imię i nazwisko dziecka oraz grupa do której uczęszcza.
 5. Prace należy składać do 05.04.2017 roku do nauczycieli z grupy Misie.
 6. Koordynatorzy konkursu: Daria Brzykowska- Kuźniarek, Katarzyna Kuźlak

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10.04.2017 na stronie internetowej naszego przedszkola oraz na facebooku.

Uwagi:

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego regulamin.
Skip to content