„Kółko odkrywców”

Od września w naszym przedszkolu będzie działało „kółko odkrywców”, które jest przeznaczone dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola. Celem zajęć będzie: Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem. Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.Poznanie nowych technik plastycznych, rozwijanie zdolności manualnych.Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny. Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.Rrozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej oraz budzenie wiary we własne możliwości.

Skip to content