Informacje

Konarzewo, dn. 24 marca 2020r.

Szanowni Rodzice,

Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020r. poz. 374) oraz
2. Ustawy z dnia 20 marca 2020r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Przedszkola Publicznego Mądra Sowa w Konarzewie informuje, że zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola począwszy od dnia 25 marca 2020r. dyrektor organizuje realizację zadań placówki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
O szczegółach tych działań będziecie Państwo informowani za pośrednictwem maili .
Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za dotychczasowe wsparcie i wyrozumiałość.
Sytuacja jest szczególna i trudna dla wszystkich stron. W razie jakichkolwiek problemów wychowawczo-dydaktycznych można się do nas zwrócić, postaramy się pomóc . Pozdrawiamy Was serdecznie .

 

 Dyrektor

Przedszkola Publicznego Mądra Sowa w Konarzewie
Magdalena Walich- Oczujda

Skip to content