INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                                    Konarzewo, dn. 19.12.2018r.

 

ZP.271.1.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Publicznego ”Mądra Sowa” w Konarzewie w roku 2019

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrał ofertę nr 3 złożoną przez Catering Spec Dieta Emilia Pustelnik-Nowicka ul. Warpińska 11, 61-058 Poznań, z ceną ofertową: 10,89 zł brutto/ za pakiet całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka.

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 niżej wymienione oferty:

 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy

 

1 JN CATERING Jarosław Nowak ul. Folwarczna 43, 62-081 Przeźmierowo
2 Domowy Obiadek Sp. z o.o. ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
3 Catering Spec Dieta Emilia Pustelnik-Nowicka ul. Warpińska 11, 61-058 Poznań
4 REVOLTA FOOD Artur Bąk ul. Wituchowska 41, 60-427 Poznań

 

 

  1. Złożone oferty zostały ocenione w następujący sposób :

 

  Oferta nr 1

JN CATERING

Jarosław Nowak

Oferta nr 2

Domowy Obiadek Sp. z o.o.

 

Oferta nr 3

Catering Spec Dieta Emilia Pustelnik-Nowicka

Oferta nr 4

Revolta Food

Artur Bąk

Ilość punktów w kryterium

„Cena oferty”

Waga 60%

         10,50

Kc =  ——— x 60 % x

         12,00

 

 x 100 = 52,50 pkt

         10,50

Kc =  ——— x 60 % x

         12,00

 

 x 100 = 52,50 pkt

         10,50

Kc =  ——— x 60 % x

         10,89

 

 x 100 = 57,85 pkt

         10,50

Kc =  ——— x 60 % x

         10,50

 

 x 100 = 60 pkt

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Waga 20%

           30

Kc =  —— x 20 % x   

           30

 

 x 100 = 20

           30

Kc =  —— x 20 % x   

           30

 

 x 100 = 20

           30

Kc =  —— x 20 % x   

           30

 

 x 100 = 20

           30

Kc =  —— x 20 % x   

           30

 

 x 100 = 20

Ilość punktów w kryterium „Lokalizacja”

Waga 20%

Kl  = 16,2 km ð 20 punktów Kl  = 16,3 km ð 20 punktów  

Kl  = 18,0 km ð 20 punktów

 

 

Kl  = 20,4 km ð 10 punktów

 

Łączna ilość punktów 92,50 punktów 92,50 punktów 97,85 punktów 90 punktów

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

  1. 5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  2. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 tj. po terminie 24.12.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

 

 

                                                                                             Magdalena Walich- Oczujda

                                                                                  Dyrektor Przedszkola Publicznego

                                                                                          ,, Mądra Sowa”  w Konarzewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content