Informacja dla rodziców

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją pilotażowego programu “AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I obszar D, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu informuje pracujących niepełnosprawnych rodziców lub opiekunów prawnych, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, o możliwości skorzystania z dofinansowania lub refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w przedszkolu. Dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.pcpr.poznan.pl lub pod numerem telefonu 61 8410 855.

Wojciech Mól

Zastępca Dyrektora

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
tel. (61) 8410 710, email: wojciech.mol@pcpr.poznan.pl, www.pcpr.powiat.poznan.pl

Skip to content