Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Zapomniałeś hasła

Harmonogram rekrutacji 2017/18

HARMONOGRAM REKRUTACJI ZOSTANIE PODANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE 4 MARCA OD GODZ. 10.00 DO 12.00

HARMONOGRAM W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W GMINIE DOPIEWO NA ROK 2017/2018

l.P. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 03.04 – 14.04.2017 r.

 

 

 

 

 

17.05 – 31.05.2017 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 18.04 – 21.04 2017 r.

 

 

 

01.06. – 03.06. 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.04.2017 r. godz. 12.00

 

 

 

05.06.2017 r. godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

Do 05.05.2017 r.

 

 

 

Do 12.06.2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

 

08.05.2017 r. 13.06.2017 r.

Rekrutacja w roku 2017 będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu „Nabór”.

http://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

  • przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Karty zgłoszeniowe do przedszkoli wraz z drukami oświadczeń należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej do placówki pierwszego wyboru z podpisami rodziców  . System nie przesyła zgłoszeń.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Dopiewo

Pierwsza część postępowania rekrutacyjnego została zakończona i 08 maja br. komisje rekrutacyjne każdego z przedszkoli publicznych podały do publicznej widomości listę kandydatów przyjętych do poszczególnych placówek.

Ze względu na fakt, że nie wszyscy chętni zostali przyjęci do placówek przedszkolnych z dniem 17 maja br. zostanie  uruchomiony proces rekrutacji uzupełniającej. Harmonogram działań tego trybu rekrutacji przedstawia się następująco:

l.p. Rodzaj czynności data
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 17.05.2017 – 31.05.2017
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola. 1.06.2017 – 3.06.2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 05.06.2017r. godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 12.06.2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13.06.2017r.

Rodzice będą mieli czas do 31 maja br. żeby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona na wolne miejsca w następujących przedszkolach:

 

Nazwa placówki Liczba wolnych miejsc
Przedszkole Bajkowa Wyspa w Palędziu 1
Przedszkole Diamentowa Kraina w Skórzewie 10
Przedszkole Iskierki w Skórzewie 33
Przedszkole Kolorowa Wyspa w Skórzewie 10
Przedszkole Mali Odkrywcy w Dąbrówce 2
Przedszkole w ZSP im. Jana Brzechwy w Dopiewie 60
Przedszkole w ZSP w Więckowicach 14
RAZEM 130

Facebook