Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Zapomniałeś hasła

Harmonogram rekrutacji 2018/19

UWAGA ! Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego ,,Mądra Sowa” w Konarzewie zobowiązani są do potwierdzenie w formie pisemnej – wzór pisma poniżej ,woli przyjęcia  dziecka do naszej placówki od dnia 6 kwietnia  do 13 kwietnia 2018 r.
Rekrutacja do przedszkola odbędzie się za pośrednictwem systemu internetowego :http://nabor.pcss.pl/dopiewoNa stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

  • przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Karty zgłoszeniowe do przedszkoli wraz z drukami oświadczeń należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej do placówki pierwszego wyboru z podpisami rodziców  . System nie przesyła zgłoszeń.

W bieżącym roku harmonogram ten został zawarty w Zarządzeniu Nr 332/18 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2018/19.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że w roku 2018 obowiązujące będą kryteria rekrutacji do przedszkoli określone zostały w Uchwale Nr XXXVI/457/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

Facebook