Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Zapomniałeś hasła

Rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

Godziny otwarcia   –    6:45- 17:00

6:45- 8:00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych,
praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne;

8:00-8:30– Ćwiczenia poranne; ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

8:30- 9:00śniadanie czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

9:00- 9:30 – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające

9:30- 10:00 – zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

10:00- 11:00 – zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, spacery i wycieczki

11:00- 11:30 – zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, dzieci młodsze- zabawy swobodne i zorganizowane

11:30- 12:00 –zabawy integracyjne tematyczne, gry dydaktyczne, zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci,

12:00 – 12:30 –wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu

12.30- 13.00obiad

13.00- 14.30– odpoczynek poobiedni- grupa młodsza leżakowanie- słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, muzyki relaksacyjnej, grupa starsza – ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek , ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na placu zabaw, zajęcia dodatkowe

14.30- 14.45podwieczorek

14.45- 17.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, zabawy indywidualne, dowolne, zajęcia w małych zespołach, rozchodzenie się dzieci.

Facebook