Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Zapomniałeś hasła

O nas

Przedszkole Publiczne zostało otwarte 1 września 2011 roku, mieści się w Konarzewie k.Poznania przy ulicy Kościelnej 37. Teren wokół przedszkola to spokojne osiedle mieszkaniowe, wolne od zanieczyszczeń przemysłowych i hałasu Nawierzchnia wokół budynku jest dostosowana do ruchu kołowego. W sąsiedztwie znajduje się piękny park z bogatym i różnorodnym drzewostanem.

Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi, a teren jest ogrodzony .

Budynek spełnia wszelkie wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej. Obiekt posiada jasne i przestronne sale dydaktyczne, duży plac zabaw wyposażony w bezpieczne i kolorowe urządzenia dostosowane do wieku dzieci.
Przedszkole spełnia wszelkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach budowlanych i pożarowych. Na drodze ewakuacyjnej umieszczono oświetlenie awaryjne. W pomieszczeniach przedszkola zamontowano czujki dymu oraz gaśnice. W salach położono wykładziny atestowane, trudnozapalne. Wszystkie gniazdka elektryczne umieszczono poza zasięgiem dzieci na wysokości 1,7 m.

budynek Przedszkola w Konarzewie

 

Przedszkole jest placówką 2-oddziałową przeznaczoną dla 50 dzieci. Prosta, parterowa bryła składa się z 2 skrzydeł połączonych korytarzami. Pierwsze skrzydło to sale zajęć z oświetleniem naturalnym, o powierzchni ok. 72,37 m² i 61,70 m². Przy każdej sali znajdują się łazienki dziecięce oraz pomieszczenie magazynowe. Z salami rodzice mają kontakt poprzez system domofonów, które zabezpieczają przedszkole przed wejściem na teren niepowołanych osób. Każda sala jest inaczej urządzona, a wystrój sali odpowiada nazwie grupy.

W naszym przedszkolu pracują nauczycielki – „ciocie”, które posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, są osobami pogodnymi, otwartymi na potrzeby przedszkolaków.

Teren i obiekt jest całodobowo monitorowany przez agencję ochrony.

 

Zapewniamy  catering – 3 pyszne posiłki dziennie, także dla dzieci z dietą eliminacyjną, napoje dostępne są dla dzieci przez cały dzień.

Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEN.

Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia.

Korzystamy także z ciekawych programów autorskich:

 • Metoda Batti Strauss
 • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
 • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej
 • Nauka gry na instrumentach Karla Orffa
 • Elementy pedagogiki zabawy Klanza
TopCele
 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Promocja przedszkola poprzez :
  – prowadzenie strony internetowej
  – pielęgnowanie przedszkolnych tradycji
  – współpracę z mediami lokalnymi
  – rozpowszechnianie osiągnięć dzieci oraz nauczycieli
  – zdobywanie sojuszników wspierających przedszkole
  – organizację dochodowej zabawy
  – udział dzieci w konkursach i zawodach sportowych
  – nawiązanie współpracy z partnerami, którzy statutową działalność koncentrują na pomocy dzieciom.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy.
TopDodatkowe atuty przedszkola
 • rytmika
 • taniec
 • język angielski
 • logopedia
 • zajęcia w terenie
 • karate
 • balik karnawałowy
 • udział dzieci w Jasełkach, zorganizowanie Wigilii przedszkolnej z udziałem rodziców, powitanie Wiosny, zajączek wielkanocny
 • inscenizacje teatralne przedstawiane przez dzieci
 • wycieczki autokarowe
 • festyny rodzinne
 • udział w imprezach organizowanych przez GBP w Dopiewie
 • organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca
 • uroczyste pasowanie maluchów na „Prawdziwego Przedszkolaka”
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • „Drzwi Otwarte” – umożliwienie przyszłym przedszkolakom zapoznanie się ze środowiskiem przedszkolnym
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty
 • nawiązanie współpracy z partnerami, którzy statutową działalność koncentrują na pomocy dzieciom

 

 

 

 

Facebook